รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-01 14:20:53 ,อ่าน 28 )
- รายงานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-11 11:20:09 ,อ่าน 49 )