ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 15:20:54 ,อ่าน 13 )
- สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-04 10:20:15 ,อ่าน 14 )
- รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 14:35:26 ,อ่าน 11 )
- สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้างไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 14:30:44 ,อ่าน 10 )
- สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้างไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-03 10:50:00 ,อ่าน 18 )
- รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-12 10:20:21 ,อ่าน 44 )
- สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-31 10:50:13 ,อ่าน 39 )
- สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 10:30:31 ,อ่าน 37 )
- รายงานสถิติการให้บริการ การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-30 13:50:56 ,อ่าน 35 )