แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-03 11:30:21 ,อ่าน 22 )
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 15:15:46 ,อ่าน 31 )
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 13:45:45 ,อ่าน 46 )