สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-07-09 14:20:44 ,อ่าน 0 )
- สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-04 10:25:35 ,อ่าน 1 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-01 10:10:54 ,อ่าน 7 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-01 13:30:20 ,อ่าน 12 )
- ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัศดุ ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-29 10:20:23 ,อ่าน 18 )
- รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-29 10:15:18 ,อ่าน 38 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-01 14:05:06 ,อ่าน 10 )
- รายงานผลการจัดซี้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-01 10:00:03 ,อ่าน 14 )
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-03 10:25:35 ,อ่าน 0 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-02 10:15:46 ,อ่าน 16 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-01 10:15:01 ,อ่าน 16 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-01 10:05:34 ,อ่าน 15 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 09:45:24 ,อ่าน 17 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-01 14:00:59 ,อ่าน 24 )
- รายงานผลการจัดซ์้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-03 09:50:55 ,อ่าน 26 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-05 05:30:46 ,อ่าน 30 )
- สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-01 11:25:35 ,อ่าน 0 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-01 11:30:52 ,อ่าน 34 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 266 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-01 14:30:07 ,อ่าน 34 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 15:30:04 ,อ่าน 37 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-01 14:50:27 ,อ่าน 39 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 15:55:27 ,อ่าน 43 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-10 10:50:54 ,อ่าน 35 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-01 14:50:07 ,อ่าน 39 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-01 13:50:18 ,อ่าน 34 )