หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- 3.การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-27 09:20:42 ,อ่าน 18 )
- 3. การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-21 14:10:03 ,อ่าน 20 )
- 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-21 10:55:31 ,อ่าน 19 )
- - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-11 11:55:15 ,อ่าน 19 )
- การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:40:18 ,อ่าน 40 )
- การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:40:09 ,อ่าน 38 )
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:35:44 ,อ่าน 36 )
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:35:16 ,อ่าน 39 )
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:35:04 ,อ่าน 34 )
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:25:35 ,อ่าน 39 )
- การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:15:59 ,อ่าน 42 )
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:15:21 ,อ่าน 43 )
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:10:29 ,อ่าน 37 )
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:10:15 ,อ่าน 40 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:05:37 ,อ่าน 43 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:05:01 ,อ่าน 35 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:00:52 ,อ่าน 45 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:00:22 ,อ่าน 39 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 14:55:32 ,อ่าน 37 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 14:55:28 ,อ่าน 35 )
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 14:50:47 ,อ่าน 33 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 14:45:56 ,อ่าน 41 )
- การสรรและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-08 15:00:26 ,อ่าน 36 )