รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.บ้านหวาย (LPA) ปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-27 09:00:52 ,อ่าน 17 )
- รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-17 10:00:36 ,อ่าน 24 )
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 14:25:32 ,อ่าน 21 )
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-31 14:05:08 ,อ่าน 48 )
- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-30 14:50:51 ,อ่าน 38 )