แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-05 10:20:13 ,อ่าน 14 )
- คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 14:25:50 ,อ่าน 42 )
- ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-12 14:25:03 ,อ่าน 40 )