การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:40:23 ,อ่าน 15 )
- รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-31 12:20:57 ,อ่าน 54 )