การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-26 11:20:18 ,อ่าน 11 )
- การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-18 14:50:49 ,อ่าน 38 )
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-18 14:45:03 ,อ่าน 43 )
- แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-18 14:00:01 ,อ่าน 34 )