การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

35.กระดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:10:03 ,อ่าน 54 )