แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

36.แผนปฏิ่บัติการป้องวกันการทุจริต
- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ.2566 - 2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-12 14:30:58 ,อ่าน 31 )
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 2566-2570 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-12 14:20:28 ,อ่าน 52 )