รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-17 09:10:35 ,อ่าน 10 )
- รายงานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-18 16:00:12 ,อ่าน 48 )