ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 13:30:42 ,อ่าน 13 )
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 10:35:59 ,อ่าน 12 )
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 10:35:29 ,อ่าน 11 )
- พรบ.มาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 10:30:30 ,อ่าน 11 )
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:50:56 ,อ่าน 40 )
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:50:47 ,อ่าน 37 )
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:50:28 ,อ่าน 42 )
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:50:23 ,อ่าน 37 )
- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 10:20:12 ,อ่าน 41 )