การขับเคลื่อนจริยธรรม

40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
- กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ปี 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 13:45:40 ,อ่าน 18 )
- การจัดทำแนวทาปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 13:25:59 ,อ่าน 12 )
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 11:50:00 ,อ่าน 13 )
- การขับเคลื่อนจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-01 13:00:24 ,อ่าน 49 )
- แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-20 15:00:21 ,อ่าน 43 )
- ประกาศแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม ที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ (Dos & Don’ts) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-20 14:00:19 ,อ่าน 45 )
- แนวทางปฏิบัติ Do' & Don'ts การประพฤติตนทางจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-20 13:00:51 ,อ่าน 48 )