รายละเอียด

ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ประกาศโดย Kirana ,เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25
ประกาศโดย Kirana ,เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25
ประกาศโดย Kirana ,เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25
ประกาศโดย Kirana ,เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25
ประกาศโดย Kirana ,เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25
ประกาศโดย Kirana ,เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25
ประกาศโดย Kirana ,เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25
ประกาศโดย Kirana ,เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25
ประกาศโดย Kirana ,เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25