รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๑ มี.ค.๒๕๖๗

ประกาศโดย Kollayoot papakho ,เมื่อวันที่ 2024-03-04 10:00:13 ,อ่าน 17
ประกาศโดย Kollayoot papakho ,เมื่อวันที่ 2024-03-04 10:00:13 ,อ่าน 17
ประกาศโดย Kollayoot papakho ,เมื่อวันที่ 2024-03-04 10:00:13 ,อ่าน 17
ประกาศโดย Kollayoot papakho ,เมื่อวันที่ 2024-03-04 10:00:13 ,อ่าน 17
ประกาศโดย Kollayoot papakho ,เมื่อวันที่ 2024-03-04 10:00:13 ,อ่าน 17
ประกาศโดย Kollayoot papakho ,เมื่อวันที่ 2024-03-04 10:00:13 ,อ่าน 17