รายละเอียด

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำเดือนเมษายน 2566 เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-04-10 14:50:40 ,อ่าน 37
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-04-10 14:50:40 ,อ่าน 37
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-04-10 14:50:40 ,อ่าน 37