รายละเอียด

การประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-09-05 15:30:05 ,อ่าน 23
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-09-05 15:30:05 ,อ่าน 23
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-09-05 15:30:05 ,อ่าน 23
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-09-05 15:30:05 ,อ่าน 23