รายละเอียด

การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-10-10 16:00:16 ,อ่าน 16
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-10-10 16:00:16 ,อ่าน 16
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-10-10 16:00:16 ,อ่าน 16
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-10-10 16:00:16 ,อ่าน 16
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-10-10 16:00:16 ,อ่าน 16