รายละเอียด

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-11-07 13:20:41 ,อ่าน 46
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-11-07 13:20:41 ,อ่าน 46
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-11-07 13:20:41 ,อ่าน 46
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-11-07 13:20:41 ,อ่าน 46