รายละเอียด

การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ครั้งที่ 12/2566

ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-12-07 13:25:22 ,อ่าน 59
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-12-07 13:25:22 ,อ่าน 59
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-12-07 13:25:22 ,อ่าน 59
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-12-07 13:25:22 ,อ่าน 59
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2023-12-07 13:25:22 ,อ่าน 59