รายละเอียด

การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ครั้งที่ 7/2567

ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2024-07-09 11:55:52 ,อ่าน 5
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2024-07-09 11:55:52 ,อ่าน 5
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2024-07-09 11:55:52 ,อ่าน 5
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2024-07-09 11:55:52 ,อ่าน 5
ประกาศโดย Natchanara ,เมื่อวันที่ 2024-07-09 11:55:52 ,อ่าน 5