รายละเอียด

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:50:17 ,อ่าน 13
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:50:17 ,อ่าน 13
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:50:17 ,อ่าน 13
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:50:17 ,อ่าน 13
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:50:17 ,อ่าน 13