นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 15:20:08 ,อ่าน 19 )
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 13:50:11 ,อ่าน 26 )
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 13:50:09 ,อ่าน 23 )
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 13:20:25 ,อ่าน 0 )
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-06 13:30:21 ,อ่าน 50 )
- นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2020-12-30 14:00:54 ,อ่าน 49 )