ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-05 14:10:13 ,อ่าน 23 )
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-05 13:45:06 ,อ่าน 18 )
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 14:00:50 ,อ่าน 48 )
- ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 12:00:05 ,อ่าน 23 )
- ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-16 15:05:49 ,อ่าน 42 )
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-16 14:00:12 ,อ่าน 48 )
- ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-09-14 15:05:06 ,อ่าน 41 )
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-09-14 15:00:40 ,อ่าน 36 )